Ενόψει των έκτακτων συνθηκών και του κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, (εφεξής η Νόσος) καθώς και του κινδύνου να εκτεθώ και ο ίδιος στην Νόσο, δηλώνω ότι τελώ σε άριστη φυσική κατάσταση και εξ όσων γνωρίζω δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή/και την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.

Ο ΣΚΑΪ, η Παραγωγή της Εκπομπής και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια παραγωγής της Εκπομπής και κατά τη συμμετοχή μου σ' αυτή και δεν έχω καμία απαίτηση ή αξίωση (οικονομική ή άλλη) έναντι του ΣΚΑΪ, της Παραγωγής και/ή των συνεργατών τους εξ αυτού του λόγου, άλλως παραιτούμαι ρητά με την παρούσα από αυτές.

Survivor AUDIO/VIDEO

  • Ενα μίνι βιογραφικό σας,γιατί να σας επιλέξουμε;
  • Είσαι 18 χρόνων και πάνω?
  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ    Παρακαλούμε να διαβάστε τους όρους και κανονισμούς προσεκτικά διότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και την επιλογή - συμμετοχή σας στον τηλεοπτικό διαγωνισμό. Με την παρούσα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και το χρονικό διάστημα και τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού χωρίς κάποια ανακοίνωση ή ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες κατανοούν την φύση του προγράμματος, τη μορφή, τους κανόνες και τις σχετικές λεπτομέρειες, γνωρίζουν ότι ο παραγωγός έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί αυτούς τους κανόνες και τις λεπτομέρειες ή / και να επιβάλλει πρόσθετους κανόνες, και υπόσχονται και αποδέχονται ότι υπογράφοντας το παρόν συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του, αποδέχονται όλα τα προαναφερθέντα άνευ όρων και συμφωνούν ότι θα τα τηρήσουν χωρίς εξαίρεση και δεσμεύονται σχετικά και αμετάκλητα. Ζητάμε να εξετάσετε με προσοχή τους κανονισμούς και σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με αυτούς είτε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μη δηλώσετε συμμετοχή ή να αποσύρετε την Αίτηση Συμμετοχή σας.    Survivor Ελλάδας

    Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία AcunMedya (αναφερόμενη εδώ ως η «Παραγωγός»), εδρεύει στοΜαρούσι, στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ.10, έχει αναλάβει την οργάνωση της παραγωγής του τηλεοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Survivor Ελλάδος” (“The Survivor Greece”) στο εξής («ο Διαγωνισμός») που θα λάβει χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ (στο εξής «ο Τηλεοπτικός Σταθμός» ) κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Με την παρούσα προσκαλούμε όλoυς τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στον εν λόγω τηλεοπτικό διαγωνισμό, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αφορά στην αρχική αξιολόγηση των συμμετεχόντων.    Περιγραφή του Διαγωνισμού:

    Το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει μια ομάδα διαγωνιζόμενων.Η ομάδα είναι αποκλεισμένη σε μια απομονωμένη περιοχή. Εκεί θα πρέπει να φροντίσει ώστε να εξασφαλίσει τροφή, νερό, φωτιά και στέγη για την επιβίωσή της. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται μεταξύ τους σε «ειδικές δοκιμασίες», προκειμένου να έχουν επιβράβευση και αμνηστία από τον αποκλεισμό της διαδικασίας του τηλεοπτικού προγράμματος. Σταδιακά καθώς θα ψηφίζουν οι συμμετέχοντες, θα αποκλείονται ένας- ένας από το παιχνίδι μέχρι τη στιγμή που θα μείνει αυτός που θα ανακηρυχθεί και ο νικητής του παιχνιδιού. Ο νικητής τουτηλεοπτικού διαγωνισμού, θα βραβευτεί με το μεγάλο έπαθλο και θα ανακηρυχθεί SURVIVOR. Με την παρούσα, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά και αμετάκλητα με όλους τους όρους συμμετοχής και αξιολόγησης από την Παραγωγό και τον Τηλεοπτικό Σταθμό.    Δεσμεύσεις Συμμετεχόντων – Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις τους

    Με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού διαγωνισμού οΣυμμετέχων,κατανοεί και δέχεται ρητά ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεσμεύεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίοι απαιτούνται από την Παραγωγό και τον Τηλεοπτικό Σταθμό.    Δικαίωμα Συμμετοχής

    Το δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω τηλεοπτικό διαγωνισμό απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμους και νόμιμους Έλληνες πολίτες ή κατοίκους εξωτερικού με Ελληνική Υπηκοότητα. Επιπλέον σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, η οποία παρέχεται οριστικά και ανεπιφύλακτα μέσω της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης πουθα υποβάλλουν εγγράφως δηλώνοντας ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων και των κανόνων του προγράμματος και του παρόντος. Ο εν λόγω Τηλεοπτικός Διαγωνισμός απογορεύει ρητά τη συμμετοχή υπαλλήλων ή και εργαζομένων της Εταιρείας Παραγωγής, του Τηλεοπτικού Σταθμού και της Παραγωγού καθώς επίσης συζύγων και συγγενών αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επιπλεόν εξαιρούνται από τη Συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τα πρόσωπα τα οποία στερούνταιδικαιοπρακτικής ικανότητας στην ελληνική νομοθεσία. Η συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων και (την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Παραγωγού και του Τηλεοπτικού Σταθμού.    Διάρκεια

    Ημερομηνία Έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 01/09/2023 και η λήξη αυτής 20/05/2024. Η Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού μέσω Έγγραφης Ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα.    Διαδικασία Συμμετοχής

    Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί και έχει επιλέξει με αποκλειστική του ευθύνη να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του διαγωνισμού “Τhe Survivor Greece”, και να συμπληρώσει λεπτομερώς την Αίτηση Συμμετοχής, αποδεχόμενος ρητώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Παραγωγού. Οι συμμετέχοντες κατανοούν την φύση του προγράμματος, τη μορφή, τους κανόνες και τις σχετικές λεπτομέρειες, γνωρίζουν ότι ο παραγωγός έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί αυτούς τους κανόνες και τις λεπτομέρειες ή / και να επιβάλλει πρόσθετους κανόνες, και υπόσχονται και αποδέχονται ότι υπογράφοντας την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του, αποδέχονται όλα τα προαναφερθέντα άνευ όρων και συμφωνούν ότι θα τα τηρήσουν χωρίς εξαίρεση και δεσμεύονται σχετικά και αμετάκλητα. Επιπλέον υπόσχονται και αποδέχονται ότι θα ακολουθούν τις οδηγίες του εξειδικευμένου προσωπικού που θα διοριστεί από τον παραγωγό.    Επιλογή Συμμετεχόντων/ Περιεχόμενο/ Προσωπικά Δεδομένα

    Ο συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αληθή, έγκυρη και ορθή υποβολή των δεδομένων και του περιεχομένου που υποβάλλει στην Αίτηση Συμμετοχής. Ελλιπείς ή αναληθείς ή μη έγκυρες πληροφορίες κατάτην υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δίνουν το δικαίωμα στην Παραγωγό, να αποκλείσει τον διαγωνιζόμενο ή και τον συμμετέχοντα οποιαδήποτε στιγμή είτε πριν ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο συμμετέχων δεν θα πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα τα οποία είναι ανακριβή, ψευδή ή και παραπλανητικά ή δίνουνψευδή στοιχεία για την προσωπικότητα και την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου. Επιπλέον ο συμμετέχων θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί ή αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος ή της αξιολόγησης της προεπιλογής των συμμετεχόντων από τρίτο μέλος ως φυσικό εκπρόσωπό του. Ο συμμετέχων κατανοεί και αποδέχεται ότι ούτε ο ίδιος αλλά και ούτε κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του δεν θα υπογράψει άλλο συμφωνητικό ίδιου ή /και παρόμοιου χαρακτήρα με το παρόν, ότι δεν έλαβε / δεν θα λάβει μέρος σε ίδια ή / και παρόμοιας φύσης προγράμματα, ή / και ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο που να τον εμποδίζει να λάβει μέρος ως διαγωνιζόμενος στο πρόγραμμα που είναι και το αντικείμενο του συμφωνητικού, ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τις μελλοντικές συνέπειες των πιθανών θεμάτων που θα μπορεί να προκύψει με τρίτα άτομα σε μια τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση που ο παραγωγός ή ο Δικαιούχος του Προγράμματος για τους λόγους αυτούς ή για οποιοδήποτε σχετική αιτία βρεθούν αντιμέτωποι με οποιαδήποτε σχετική απαίτηση η οποία απευθύνεται σε αυτούς από οποιονδήποτε, ο συμμετέχων θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την απόρριψη των σχετικών απαιτήσεων και την κάλυψη κάθε σχετικής ζημίας.    Πνευματικά Δικαιώματα

    Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των γυρισμάτων που απαιτούνται από το πρόγραμμα, χωρίς εξαίρεση και εντός προγράμματος, επί του ‘’τρέιλερ’’ που απευθύνεται στο κοινό, επί των συνεντεύξεων τύπου, των φωτογραφήσεων, των ειδικών γυρισμάτων, των επαναλήψεων των γυρισμάτων ή / και άλλων, επί όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εγγραφή, όλων των εμφανίσεων που πραγματοποιεί ο συμμετέχων στο πλαίσιο του προγράμματος, των πρωτότυπων έργων που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες, επί όλων των εγγραφών ήχου, εικόνας και άλλων των συμμετεχόντων και όλων των διαφημιστικών γυρισμάτων που θα συμπεριλαμβάνουν τον ήχο ή / και την εικόνα του συμμετέχοντα και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους που θα γίνουν τα γυρίσματα του διαγωνισμού ή και σε άλλους χώρους από τους χορηγούς, για να προβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μαζί με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της συμμετοχής και όλων των σχετικών με αυτήν ειδών εγγραφών, επί των υλικών κατασκευής, των συζητήσεων και των συνεντεύξεων και επί όλων των ειδών εικόνων και ήχου που καταγράφηκαν ανήκουν στον παραγωγό. Τα δικαιώματα επί όλων των ειδών γυρισμάτων του συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαριθμούνται ανωτέρω, και όλων των παραγόμενων, αναπαραγόμενων, επεξεργασμένων, προσαρμοσμένων κλπ. πλάνων, καθώς και επί όλων των ειδών των σημάτων, ήχων και βίντεο, τα οποία προστατεύονται βάση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται αναλυτικώς στο άρθρο 3 περί την εγγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, δημόσια εκτέλεση κλπ., καθώς και τα οικονομικά οφέλη εξ αυτών και τα συγγενικά δικαιώματα των προαναφερθέντων, μεταβιβάζονται κατά τα άρθρα 12 επ. το Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατ' αποκλειστικότητα στον παραγωγό με την παρούσα σύμβαση, αμετακλήτως και χωρίς περιορισμό σε χρόνο, αριθμό και τόπο. Αυτά τα δικαιώματα αναφέρονται ενδεικτικώς, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, στο όνομα του συμμετέχοντα, την εικόνα, τη φωνή, τα βιογραφικά στοιχεία, σε φωτογραφίες και συνεντεύξεις, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, καθώς αφορούν όλες τις εγγραφές των συμμετεχόντων και όλες τις παραγωγές που θα γίνουν σε αυτό το πλαίσιο. Τα δικαιώματα αυτά και η δυνατότητα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσής τους ανήκουν αποκλειστικά στον παραγωγό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτόν για κάθε χρήση και αξιοποίηση, βάση του άρθρου 3 του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας περί την εγγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, δημόσια εκτέλεση κλπ., και ο συμμετέχων κατανοεί και αποδέχεται ότι τα μεταβιβάζει εν συνόλω και κατ' αποκλειστικότητα στον παραγωγό. Επιπλέον η παρούσα συμφωνημένη εκχώρηση περιλαμβάνει τόσο την πρώτη μετάδοση των επεισοδίων όσο και απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων του Προγράμματος, χωρίς ο συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή.    Λοιποί Οροι

    Ο συμμετέχων θα ενημερωθεί εγκαίρως από την Παραγωγό εάν έχει γίνει δεκτή η συμμετοχή του στο στάδιοτης προ-επιλογής ('casting'). Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες τηςδιαδικασίας, όπως ημέρα και τόπος της εγγραφής. Ο συμμετέχων θα πρέπει να εμφανίζεται στη διαδικασία προ-επιλογής για να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο Αίτησης Συμμετοχής που θα δοθεί από τονπαραγωγό «Αίτηση». Στο έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους Όρους καιΠροϋποθέσεις ως κανόνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για τον διαγωνισμό. Η διαδικασία τηςαξιολόγησης που αφορά στα προσόντα των συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από την Παραγωγό κατά τηναπόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Παραγωγός θα ενημερώσει το Συμμετέχοντα, εάν ο Συμμετέχων έχειεπιλεγεί για το cast του Survivor. Η απόφαση για το αν ο συμμετέχων δεν κατορθώσει περάσει στο επόμενοστάδιο είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του παραγωγού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεταιτην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και τις τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που μπορεί ναπροκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η διαδικασία παραγωγής του Προγράμματος, οι ώρες, οι χώροι και η διάρκεια γυρισμάτων και γενικά το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής, ο τρόπος και ο χρόνος προβολής του από τον τηλεοπτικό σταθμό, ο αριθμός των επεισοδίων και η διάρκειά τους, η συνέχιση ή διακοπή της παραγωγής και / ή μετάδοσης του προγράμματος, αποφασίζονται αποκλειστικά από τον Παραγωγό και τον τηλεοπτικό σταθμό που μεταδίδει το Πρόγραμμα. Η άρνηση για την πλήρη αποδοχή και υπογραφήοποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις από τον συμμετέχοντα πριν ή / και κατά τη διάρκεια τουδιαγωνισμού, και μετά από αυτόν είναι ο λόγος που ο συμμετέχων θα δεχτεί τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.    Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

    Δια του παρόντος και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, ο συμμετέχων συναινεί για τη συλλογή,επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον παραγωγό και τον τηλεοπτικό σταθμό, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων, στο οποίο θα περιλαμβάνονταιτα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη ρητή συναίνεση του συμμετέχοντος στην Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής, για το τηλεοπτικό πρόγραμμα «SurvivorΕλλάδα»και αποκλειστικά για τους σκοπούς των ειδικών αναγκών της παραγωγής. Αυτά τα προσωπικάδεδομένα συλλέγονται σε ένα αρχείο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους καισύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα. Η Παραγωγός έχει νόμιμα και εγκαίρως κοινοποιήσει προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τήρηση τουαρχείου αυτού. Σκοπός της συντήρησης του αρχείου είναι η συλλογή προσωπικών πληροφοριών των συμμετεχόντων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και χωρίς άλλους παραλήπτες τρίτων των ενλόγω στοιχείων πέραν της Παραγωγού και του Τηλεοπτικού Σταθμού. Ο Συμμετέχων περαιτέρω δηλώνει ότιέχει επίγνωση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης για τα δεδομένα του αρχείου που τον αφορούν,σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997, και ότι η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί νααπευθύνεται στην επίσημη ιστοσελίδα: info@acunmedya.gr.

    Όλα τα προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες ή δηλώσεις θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά φυλασσόμενοχώρο από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα της Παραγωγού και θα τηρούνται σε αρχείο ως ΕυαίσθηταΠροσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. Ταδεδομένα και οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα στην Αίτηση Συμμετοχής,ή οι φωτογραφίες που θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού θα παραμείνουν και θα αρχειοθετηθούνσε ειδικά φυλασσόμενο χώρο. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα της Παραγωγού και του Τηλεοπτικού Σταθμού ωςαποδέκτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ο Συμμετέχων δύναται να έχει πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του και μπορεί να ζητήσει από την Παραγωγό να διαγράψει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή, αναποφασίσει να αποσύρει την αίτησή του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, οΠαραγωγός θα διαγράψει τα στοιχεία του αιτούντα εντός 15 ημερών λαμβάνοντας εγγράφως το αίτημα.    Αποποίηση Ευθυνών Και Περιορισμοί

    Σε κάθε περίπτωση η Παραγωγός και / ή ο Τηλεοπτικός Σταθμός δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλειαή οποιαδήποτε είδους ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου ή για οποιαδήποτεάμεση, έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους άμεση ή έμμεση σχέση με τοΔιαγωνισμό, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τονσυμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλαστοιχεία που υποβλήθηκαν, προκειμένου ο συμμετέχων, να διαφυλάξει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμόκαθώς και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων από οποιαδήποτε βλάβη, ανεπάρκεια ή τεχνικά προβλήματα. Οπαραγωγός δεν έχει καμία ευθύνη για τη διάδοση των δεδομένων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες τουΔιαδικτύου και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
  • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου