ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΓΝΩΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ.


 • Είσαι 15 χρόνων και πάνω?
 • Η "Acun Medya Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων ("Acun Medya"), με έδρα στην Γερμανική Σχολή 10, Αθήνα, ΤΚ 151 23 Μαρούσι, Ελλάδα, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς προσλήψεων. Η Acun Medya συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας  2472/1997 για την προστασία δεδομένων και, μεταξύ άλλων, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση.

  Με την συμπλήρωση και την υποβολή της διαδικτυακής φόρμας αίτησης εργασίας, αναγνωρίζετε ότι η Acun Medya δικαιούται να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα δεδομένα για μια εύλογη χρονική διάρκεια. Εκτιμάται ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για έξι μήνες και άνω, στην περίπτωση που προσληφθείτε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας πρόσληψης. Αν δεν επιτύχετε την πρόσληψη, μπορούμε να αναζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από έξι μήνες, εφόσον θεωρούμε ότι όμοιες θέσεις μπορούν να προκύψουν στο μέλλον.

  Επιπροσθέτως των πληροφοριών που παρέχονται διαδικτυακά, μπορούμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα που αποκτώνται διαδραστικά (όπως μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης ή μιας συνέντευξης) ή ως αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής αναζήτησης.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση, η Acun Medya δεν μπορεί να αποκαλύπτει τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα ή άλλως να μεταφέρει τα δεδομένα σας εκτός της χώρας.

  Καθ' οποιονδήποτε χρόνο, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να επιβεβαιώνετε την ακρίβειά τους και, κατόπιν αίτησής σας, να υποβάλετε τα ελλιπή, ανακριβή ή μη ισχύοντα πλέον δεδομένα σας σε τροποποίηση ή διαγραφή. Επιπλέον, καθ' οποιονδήποτε χρόνο, έχετε το δικαίωμα να παραιτηθείτε από την αίτησή σας, με αποτέλεσμα την διαγραφή των δεδομένων σας από τα συστήματά μας.

  Η Acun Medya δεν εγγυάται την εργασία σε κανέναν υποψήφιο. Η διαφήμιση ή ανακοίνωση θέσεων εργασίας δεν υποχρεώνει την Acun Medya να συνάψει μια σύμβαση εργασίας. Η Acun Medya διατηρεί το δικαίωμά της να μην προσλάβει κάποιον για μια συγκεκριμένη θέση ή να αλλάξει τις απαιτήσεις της σύμφωνα με τις ανάγκες της.

  Οι υποψήφιοι που έχουν ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης ή/και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @acunmedya.gr και στο τηλέφωνο 210 6100570.

   

 • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου