ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας , συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού ως 'ΓΚΠΔ' ή “GDPR”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

 

Μέσω της παρούσας «Ειδοποίησης Προστασίας Δεδομένων» (εφεξής «η Ειδοποίηση»)  αποσκοπούμε στην ενημέρωση των φυσικών προσώπων, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα τηλεοπτικά προγράμματα της Εταιρείας μας ή να απασχοληθούν σε αυτήν, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό  την ανάδειξη των υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα τηλεοπτικά προγράμματα της Εταιρείας μας βάσει σαφώς ορισμένων προδιαγραφών. Τα δεδομένα που συμπληρώνονται στα ειδικά διαμορφωμένα πεδία του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από ρητώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

 

SURVIVOR

 

  1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ύψος, βάρος, αριθμός κινητού τηλεφώνου, τηλέφωνο οικίας, τηλέφωνο εργασίας, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία), φύλο

β) Προαιρετικά: τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, συμπληρωματικά δεδομένα εικόνας (δεύτερη φωτογραφία), δεδομένα εικόνας & ήχου (βίντεο).

 

 

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την προσωπικότητά σας, τις επιδόσεις σας στην κολύμβηση και εν γένει στον αθλητισμό, καθώς  και την επιλογή σας να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η Εταιρεία μας θα συλλέξει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα επιλέξετε να συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.

 

  1. Αρχείο audio/video

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός κινητού τηλεφώνου, πόλη κατοικίας, ημερομηνία γέννησης.

β) Προαιρετικά: δεδομένα εικόνας & ήχου (βίντεο).

 

 

 

THE VOICE OF GREECE

 

  1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία)

β) Προαιρετικά: λογαριασμός χρήστη (προφίλ) στο Facebook, λογαριασμός στο Twitter, σπουδές, δεδομένα εικόνας & ήχου (video).

Στην περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα παραπάνω αναφερόμενα κοινωνικά δίκτυα, η Εταιρεία μας θα συλλέξει τις δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

 

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την προσωπικότητά σας, την επαφή σας με τη μουσική, την όποια τυχόν σχέση σας με τη μουσική βιομηχανία, καθώς  και την επιλογή σας να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η Εταιρεία μας θα συλλέξει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα επιλέξετε να συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.

 

2. Αρχείο audio/video

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κινητό τηλέφωνο, δεδομένα ήχου (audio) ή δεδομένα εικόνας & ήχου (video)

β) Προαιρετικά: δεδομένα εικόνας & ήχου (βίντεο).

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ

 

1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, ύψος, βάρος, διεύθυνση κατοικίας, χώρα καταγωγής, πόλη διαμονής, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), επάγγελμα, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία)

β) Προαιρετικά: διεύθυνση εργασίας, εξωτερικό κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο γραφείου, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή ταλέντου, δεδομένα εικόνας & ήχου (video)

 

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την προσωπικότητά σας, τις ιδιαίτερες ικανότητές σας («το ταλέντο σας»), καθώς  και την επιλογή σας να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η Εταιρεία μας θα συλλέξει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα επιλέξετε να συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.

 

2. Αρχείο audio/video

 

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πόλη κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

β) Προαιρετικά: δεδομένα εικόνας & ήχου (βίντεο).

 

 

 

MY MAN CAN

 

1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πόλη διαμονής, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ονοματεπώνυμο συζύγου, ημερομηνία γέννησης συζύγου, τόπος γέννησης συζύγου, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία).

β) Προαιρετικά: τόπος γέννησης, ύψος, βάρος, διεύθυνση κατοικίας, εξωτερικό κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, τηλέφωνο γραφείου, επάγγελμα, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας συζύγου εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο κατοικεί σε διαφορετική διεύθυνση, διεύθυνση εργασίας συζύγου, δεδομένα εικόνας & ήχου (video).

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνονται πεδία μέσω των οποίων συλλέγονται δεδομένα υγείας. Διευκρινίζεται πως η συμπλήρωση των εν λόγω πεδίων είναι προαιρετική.

 

 

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την προσωπικότητα των συζύγων, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς  και την επιλογή τους να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται η άποψη καθενός από τους συζύγους. Η Εταιρεία μας θα συλλέξει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα έχει συμπεριληφθεί τόσο στις δικές σας απαντήσεις όσο και σε αυτές του/της συζύγου σας.

 

2. Αρχείο audio/video

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης,  τόπος διαμονής, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

β) Προαιρετικά: δεδομένα εικόνας & ήχου (βίντεο).

 

 

 

MY STYLE ROCKS

 

1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, προηγούμενη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καταναλωτικές συνήθειες, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία), δεδομένα εικόνας & ήχου (video).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στην αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί πεδίο μέσω του οποίου συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την υγεία σας και συγκεκριμένα το είδος της πλαστικής χειρουργικής επέμβασης στην οποία ενδέχεται να έχετε υποβληθεί.

 

2. Αρχείο audio/video

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πόλη κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός κινητού τηλεφώνου, δεδομένα εικόνας & ήχου (video)

 

 

 

POWER OF LOVE

 

1. Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, προηγούμενη συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία)

β) Προαιρετικά: τηλέφωνο οικίας ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χρώμα μαλλιών, χρώμα  ματιών, ύψος, βάρος, εκπαίδευση, επάγγελμα, δεδομένα εικόνας & ήχου (video)

 

 

Στην αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την προσωπικότητά σας, τις απόψεις σας σε σχέση τόσο  με το γάμο όσο και τον/την ιδανικό/η σύζυγο. Η Εταιρεία μας θα συλλέξει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα έχετε συμπεριλάβει στις απαντήσεις σας.

 

2. Αρχείο audio/video

 

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης

β) Προαιρετικά: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δεδομένα εικόνας/ήχου (video)

 

Η λίστα των τηλεοπτικών προγραμμάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου με σκοπό την παραγωγή των τηλεοπτικών μας προγραμμάτων περιορίζονται στα αναφερόμενα σε κάθε πεδίο της σχετικής αίτησης συμμετοχής.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εργασίας, στην οποία απαιτείται η συμπερίληψη ολοκληρωμένου βιογραφικού σημειώματος.

 

Αίτηση Εργασίας

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, γλωσσομάθεια (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας), ημερομηνία γέννησης, δυνατότητα συμμετοχής σε ταξίδια, δεδομένα εικόνας (φωτογραφία), οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας σημείωμα.

 

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Επί παραδείγματι,  η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξετάσει κατ’ αίτησή σας το ενδεχόμενο συμμετοχής σας στα τηλεοπτικά της προγράμματα ή σύναψης σύμβασης εργασίας, να εκπληρώσει τη σύμβαση εργασίας.

Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία, το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας, στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων, στη διασφάλιση της φήμης μας, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies ή την τήρηση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψήφιων εργαζομένων για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

 

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων διενεργείται μόνο στην περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς μέσω της συμπερίληψής τους είτε στις αιτήσεις συμμετοχής σε τηλεοπτικά προγράμματα είτε στην αίτηση εργασίας .

 

 III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, οι οποίες υποβάλλονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου,  τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ολοκλήρωση του εκάστοτε τηλεοπτικού προγράμματος για το οποίο οι μη επιλεχθέντες υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, τα βιογραφικά σημειώματα των μη επιλεχθέντων υποψήφιων εργαζομένων αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής με την επιφύλαξη λήψης συγκατάθεσης σχετικά με  την τήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

 

 

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

 

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου:

α)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

β)Στον τηλεοπτικό σταθμό που αναλαμβάνει την αναμετάδοση του εκάστοτε τηλεοπτικού προγράμματος.

γ)Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

V.Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διαβιβάζονται στην εταιρεία με την επωνυμία «Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş» (εφεξής «Acun Medya Turkey»). Η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες προβλέπονται μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Εφόσον ζητηθούν, διατίθενται τόσο αντίγραφα των δεδομένων που διαβιβάζονται όσο και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις στις οποίες υπόκεινται οι διαβιβάσεις.

 

VΙ.Τα δικαιώματα σας

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
  • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
  • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
  • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
  • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
  • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
  • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

VIΙ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

“ACUN MEDYA Α.Ε Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων”

Email: info@acunmedya.gr.

Τηλέφωνο: 210 6100570-572

 

VIIΙ.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2019.