Ενόψει των έκτακτων συνθηκών και του κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, (εφεξής η Νόσος) καθώς και του κινδύνου να εκτεθώ και ο ίδιος στην Νόσο, δηλώνω ότι τελώ σε άριστη φυσική κατάσταση και εξ όσων γνωρίζω δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή/και την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.

Ο ΣΚΑΪ, η Παραγωγή της Εκπομπής και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια παραγωγής της Εκπομπής και κατά τη συμμετοχή μου σ' αυτή και δεν έχω καμία απαίτηση ή αξίωση (οικονομική ή άλλη) έναντι του ΣΚΑΪ, της Παραγωγής και/ή των συνεργατών τους εξ αυτού του λόγου, άλλως παραιτούμαι ρητά με την παρούσα από αυτές.

MY STYLE ROCKS AUDIO/VIDEO

 • Είσαι 15 χρόνων και πάνω?

 • Αίτηση Διαγωνισμού Acun Media

  Όροι και Προϋποθέσεις

   

  1. Το πρόσωπο που συμπληρώνει την αίτηση (εφεξής καλούμενο ο “Αιτών”) μέσω της ιστοσελίδας apply.acunmedya.gr/ έχει συμφωνήσει με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αίτηση (το “Έντυπο Αίτησης”).

   

   2. Συναινέσεις και Δεσμεύσεις

  (α)            Ο Αιτών εγγυάται την αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που συμπληρώνονται στο Έντυπο Αίτησης και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από την παροχή εσφαλμένων πληροφοριών. 

  (β)            Ο Αιτών έχει συμφωνήσει να μοιρασθεί τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο Έντυπο Αίτησης με την Acun Medya Α.Ε., η οποία είναι ο παραγωγός του διαγωνισμού (ο “Παραγωγός”) . Ο Παραγωγός και ο SKAI TV μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα που περιέχονται στο Έντυπο Αίτησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, οποτεδήποτε, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Αιτών έχει συμφωνήσει και αποδεχθεί ότι ο Παραγωγός ή/και ο SKAI TV μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες του από το Έντυπο Αίτησης.

  (γ) Ο Αιτών εγγυάται ότι οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Εντύπου Αίτησης δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων και πληροφορίες που σχετίζονται με δικαιώματα δημιουργού (copyright). Στην περίπτωση που ο Παραγωγός ή ο SKAI TV μηνυθεί για παραβίαση δικαιωμάτων δημιουργού αναφορικά με το Έντυπο Αίτησης του Αιτούντος, ο Αιτών είναι υπεύθυνος να φροντίσει για την αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών. 

  (δ) Ο Αιτών συναινεί στην επικοινωνία μαζί του μέσω τηλεφώνου, email ή/και μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS) για οτιδήποτε αφορά την εκπομπή και το διαγωνισμό.

  (ε) Ο Αιτών αντιλαμβάνεται ότι η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν εγγυάται τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Ο Αιτών αντιλαμβάνεται ότι ο SKAI TV ή/και ο Παραγωγός πρόκειται να επιλέξουν τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

  (στ)Οι Αιτούντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν την έγγραφη συναίνεση των γονέων τους. Όσοι δεν προσκομίσουν γονική συναίνεση δεν θα λάβουν μέρος στην Eκπομπή, ακόμη και εάν επιλεγούν κατά τη διαδικασία επιλογής.

  (ζ) Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αιτούντα θα αποθηκευθούν με ασφάλεια από τον SKAI TV ή τον Παραγωγό και δεν θα χρησιμοποιηθούν από κανέναν τρίτο πρόσωπο εκτός από την περίπτωση επίσημης εντολής ή διαταγής δημοσιοποίησης.

  (η)            Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη μορφή της εκπομπής, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού οποτεδήποτε χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση των Αιτούντων. Οι όροι και προϋποθέσεις της Αίτησης δεσμεύουν νομικά τον Αιτούντα. Επομένως, ο Αιτών θα πρέπει να μελετά τακτικά και προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. 

   

  3. Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση μέσω της ιστοσελίδας apply.acunmedya.gr έχει συμφωνήσει με κάθε έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. 

   

 • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου