Ενόψει των έκτακτων συνθηκών και του κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, (εφεξής η Νόσος) καθώς και του κινδύνου να εκτεθώ και ο ίδιος στην Νόσο, δηλώνω ότι τελώ σε άριστη φυσική κατάσταση και εξ όσων γνωρίζω δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή/και την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.

Ο ΣΚΑΪ, η Παραγωγή της Εκπομπής και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια παραγωγής της Εκπομπής και κατά τη συμμετοχή μου σ' αυτή και δεν έχω καμία απαίτηση ή αξίωση (οικονομική ή άλλη) έναντι του ΣΚΑΪ, της Παραγωγής και/ή των συνεργατών τους εξ αυτού του λόγου, άλλως παραιτούμαι ρητά με την παρούσα από αυτές.

TOP CHEF AUDIO/VIDEO

 • Είσαι 15 χρόνων και πάνω?
 • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους συμμετοχής προσεκτικά, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και με την επιλογή – συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό. Με την υποβολή της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή ή από καιρό σε καιρό, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας προτρέπουμε όπως τους επανεξετάζετε τακτικά, και αν δεν συμφωνείτε με τους όρους τώρα ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε την επιλογή να μην υποβάλλετε αίτηση, ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

  “TOP CHEF”

  H Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «AcunMedya A.E.» (εφεξής: «Παραγωγός»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, πρόκειται να προβεί στην τηλεοπτική παραγωγή του διαγωνισμού/talent show
  μαγειρικής με τον τίτλο “TOP CHEF” (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα μεταδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (στο εξής ο «Σταθμός») κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-2022. 

  Περιγραφή του Διαγωνισμού
  . Το TOP CHEF είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής. Προβάλλεται εδώ και χρόνια σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης, ενώ έχει βραβευτεί με το ΕΜΜΥ «Καλύτερου Τηλεοπτικού Διαγωνισμού Reality». Σε κάθε επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον σε γαστρονομικές προκλήσεις και κρίνονται από την κριτική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένους σεφ. Ένας ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι αποχωρούν σε κάθε επεισόδιο μέχρι να ανακηρυχθεί ο μεγάλος νικητής, ο «TOP CHEF» της Ελλάδας.


  Με το παρόν καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή στο αρχικό στάδιο προεπιλογής («κάστινγκ») των συμμετεχόντων. Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό.  

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧ
  ΗΣ- ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, ο συμμετέχων δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό:

  1. 
  Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . Σε περίπτωση που ανήλικος άνω των 16 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβληθεί η γραπτή συγκατάθεση των γονέων του ή των εχόντων την γονική μέριμνα αυτού, ενώ σε περίπτωση που θα συμμετάσχει στο στάδιο των Auditions ή άλλο στάδιο του Διαγωνισμού υποχρεούται να συνοδεύεται από τους γονείς του ή τους έχοντες τη γονική του μέριμνα. Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Σταθμού και του Παραγωγού, οι συγγενείς αυτών -πρώτου και δεύτερου βαθμού- και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά την Ελληνική νομοθεσία.

  2.  Διάρκεια
  . Η προεπιλογή θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 30/06/2021 και θα λήξει στις 30/12/2021. Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

  3. Διαδικασία συμμετοχής
  . Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία προεπιλογής του Διαγωνισμού θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμό και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο συμμετοχής στον Διαγωνισμό “TOP CHEF” και στη συνέχεια να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του αποδεχόμενος ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής. 

  4. Επιλογή συμμετεχόντων, Περιεχόμενο και Δεδομένα που Υποβάλλονται.

  Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και του περιεχομένου που υποβάλλει, κοινοποιεί ή δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Ελλειπή, ανακριβή ή αναληθή υποβληθέντα στοιχεία, και ψευδείς δηλώσεις, δίνουν το δικαίωμα τον Παραγωγό πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού να αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να παρουσιάζεται στον Παραγωγό ή σε τρίτους ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του συμμετέχοντος. 

  5.
  Κάθε συμμετέχων, εκχωρεί στον Παραγωγό δια του παρόντος, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, της φωνής, και γενικότερα της παρουσίας του στα πλαίσια των επιμέρους σταδίων της διεξαγωγής του Διαγωνισμού χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: την άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, εκχώρησης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και για άλλη χρήση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το σύνολο ή μέρος της φωνής, της παρουσίας, των δεδομένων, προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα και που υποβάλλεται, ανεβάζεται ή με άλλο τρόπο μοιράζεται με τον Παραγωγό, για οποιοδήποτε σκοπό σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γνωστό σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές γνωστές σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και διαφήμισης, αγοράς και προώθησης αυτών. Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρεί δια του παρόντος στον Παραγωγό το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων (συνολικά ή επιμέρους) σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του Παραγωγού καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού. 

  6. Ο Παραγωγός θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που θα γίνει αποδεκτός για να συμμετάσχει στο στάδιο της προεπιλογής ('κάστινγκ'). Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως τη μέρα και τον τόπο του κάστινγκ. Ο συμμετέχ
  ων θα πρέπει εμφανιστεί στο στάδιο της προεπιλογής, να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο της αίτησης που θα του δοθεί από τον Παραγωγό («Αίτηση Συμμετοχής»). Στην Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων θα αποδέχεται ρητά τους Ειδικούς Όρους συμμετοχής, ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο κάστινγκ και το Διαγωνισμό. Η διαδικασία του κάστινγκ και της προεπιλογής των Συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από τον Παραγωγό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει επιλεγεί για την επόμενη φάση. Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στο τελικό στάδιο επιλογής. Η απόφαση για το εάν ένας συμμετέχων πέρασε ή όχι στην επόμενη φάση εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Παραγωγού. 
   
  7.
  Ειδικοί Όροι. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων όρων και τυχόν πρόσθετων όρων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή και υπογραφή οποιωνδήποτε από τους όρους και αιτήσεις από τον Συμμετέχοντα πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.

  8
  . Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση ο Παραγωγός ή/και ο Σταθμός δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου ή για οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, οικονομικών αποθετικών ή μη ζημιών οποιουδήποτε είδους που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα και τον Διαγωνισμό, ενδεικτικά και μη περιοριστικά στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον συμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει ο συμμετέχοντας, τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Ο Παραγωγ
  ός ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. 

  9
  . Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Αυτοί οι Όροι και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν και από το Διαγωνισμό- αντικείμενο του παρόντος- αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

   

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   

  1.     Γενικά – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

  Η Acun Medya Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων (εφεξής ''AcunMedya'') λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ''Πολιτική Προστασίας'') έχει ως στόχο να σας ενημερώσει με σαφή και κατανοητό τρόπο για τη συλλογή και επεξεργασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγει και την επεξεργασία στην οποία προβαίνει, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, εφόσον δηλώσετε ότι επιθυμείτε να λάβετε μέρος ως διαγωνιζόμενος, συμμετέχων φυσικό πρόσωπο ή ως μέλος γκρουπ ή κοινό, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα TOP CHEF.

  Ως ''δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα'' νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, και μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε εξακρίβωση της ταυτότητάς του, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α. και ως ''επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα'' η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, ο συνδυασμός, περιορισμός,  η διαγραφή και καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

  Η AcunMedya είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) και τη σχετική Ελληνική νομοθεσία. Η διεύθυνση της AcunMedya είναι: Γερμανική Σχολή Αθηνών 10, 151-23 Μαρούσι, τηλέφωνο E-mail: info@acunmedya.gr.

  2.     Συλλογή δεδομένων

  Δεδομένα σας που κατά κανόνα συλλέγει και επεξεργάζεται η AcunMedya , τα οποία παρέχετε με τη θέλησή σας, είτε μέσω της ιστοσελίδας της (π.χ. συμπληρώνοντας μία φόρμα εγγραφής) είτε με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε έντυπη μορφή, είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail, γενικές και ειδικές ικανότητες σας, πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τον ελεύθερο χρόνο σας, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο),  άλλες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για την υποβολή αίτησης ή δήλωσης συμμετοχής στο παρόν τηλεοπτικό πρόγραμμα/ παιχνίδι. Στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα/ παιχνίδια των οποίων παραγωγός είναι η ΑcunMedya ενδέχεται να συλλέγονται, με τη συγκατάθεσή σας, δεδομένα σας ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας, όπως αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, ψυχομετρικού ελέγχου κλπ.), τα οποία με το πέρας του τηλεοπτικού προγράμματος/ παιχνιδιού θα σας επιστρέφονται.

  Αν είστε ανήλικος κάτω των 18, θα ζητηθεί από τους γονείς/ κηδεμόνες ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα να δηλώσουν ρητώς ότι συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (απλών και ευαίσθητων) και η ρητή  συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή σας στο παραπάνω τηλεοπτικό πρόγραμμα σε προγενέστερο της συλλογής και επεξεργασίας χρόνο. Η AcunMedya τηρεί την υποχρέωση να διαγράφει οποιαδήποτε δεδομένα έχουν συλλεγεί από ανήλικο χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα.

  3.     Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

  Η ΑcunMedya μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους εξής λόγους:

  α) Για την αξιολόγηση και διαχείριση της αίτησης συμμετοχής σας στο παρόν τηλεοπτικό πρόγραμμα του οποίου παραγωγός είναι η ΑcunMedya και για το οποίο εκτελεί χρέη οργανωτή για τον φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης.

  β) Για την εκτέλεση της σύμβασης συμμετοχής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα μεταξύ του παίκτη/ συμμετέχοντα και της AcunMedya και του φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης κατά το στάδιο προεπιλογής-επιλογής.

  γ) Για την έκδοση φορολογικών παραστατικών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης συμμετοχής, όπου απαιτείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

  δ) Για την  καταχώριση, προβολή και χρήση επιλεγμένου υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) στο πλαίσιο προβολής του παρόντος τηλεοπτικού προγράμματος/ παιχνιδιού και για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης του μέσω τηλεοπτικής εκπομπής ή/ και του διαδικτύου (π.χ. ιστοσελίδα της Αcunmedya/ φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης).

  στ) Για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τωρινά ή μελλοντικά τηλεοπτικά ή άλλα προγράμματά της AcunMedya μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων (sms), και/ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να διερευνηθεί η επιθυμία σας για συμμετοχή σε μελλοντικά τηλεοπτικά προγράμματα/ παιχνίδια που διοργανώνονται από την AcunMedya.

  ζ) Για ενημέρωσή σας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων (sms), και/ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σχετικά με τους χορηγούς που συμμετέχουν στο παρόν τηλεοπτικό πρόγραμμα ή/και διαφημίσεις τρίτων, εάν και εφόσον υπάρξουν τώρα ή στο μέλλον.

  η) Για την ανάλυση, την ανάπτυξη, την προστασία και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δικτυακών τόπων, εφαρμογών και των συναφών τεχνολογιών, δημιουργία στατιστικών στοιχείων.

  θ) Για τη συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

  Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας, η νομική βάση για την επεξεργασία τους μπορεί να είναι:

  ·        Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1) εδ. α και άρθρο 9(2) εδ. α του ΓΚΠΔ)

  ·        Η εκτέλεση της σύμβασης συμμετοχής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα (άρθρο 6(1) εδ. β του ΓΚΠΔ)

  ·        Η συμμόρφωση της AcunMedya με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) (άρθρο 6(1) εδ. γ του ΓΚΠΔ)

  ·        Το έννομο συμφέρον της AcunMedya (π.χ. ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών) (άρθρο 6(1) εδ. στ του ΓΚΠΔ)

  4. Αποδέκτες

  Η AcunMedya ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα σας στη μητρική της εταιρεία Acun Medya Produksiyon ve Reklam Hizmetleri A.S. στην Τουρκία στη βάση κατάλληλων εγγυήσεων (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η AcunMedya δύναται επίσης να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς της συνεργάτες/ συνεργαζόμενες εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως και σε στελέχη του φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα παρέχονται ακόμη σε εποπτικές και φορολογικές αρχές εφόσον προκύπτει σχετική υποχρέωση της AcunMedya από το νόμο. Τέλος, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, η AcunMedya ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους που κάνουν χορηγίες, προσφέρουν βραβεία κλπ. στο πλαίσιο του τηλεοπτικού προγράμματος. Τα δεδομένα σας δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιοδήποτε για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, εκτός αν δηλώσετε γραπτώς τη συγκατάθεσή σας.

  5.  Ασφάλεια Δεδομένων

  Το σύστημά επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της  ΑcunMedya. Επιπλέον, η ΑcunMedya λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, προκειμένου αυτά να είναι ασφαλή και προστατευμένα έναντι των κινδύνων, και ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  6. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων

  Τα δεδομένα που παρέχετε διατηρούνται για όσο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών, όπως περιγράφονται ανωτέρω ή όπως απαιτείται από το νόμο. Ειδικά για τα δεδομένα σας τα οποία η AcunMedya  μπορεί να επεξεργάζεται βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτά τηρούνται από τη λήψη σχετικής συναίνεσης και έως την ανάκλησή αυτής.

   

  7. Τα δικαιώματά σας

  Η AcunMedya σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το ΓΚΠΔ δικαιώματά σας ως υποκειμένα των δεδομένων. Σε σχέση με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας  διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης (περιλαμβανομένης της συμπλήρωσης) και διαγραφής των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως και δικαίωμα εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων που σας αφορούν.  Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου την έχετε παράσχει, οποτεδήποτε.

  8. Επικοινωνία

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε: ACUNMEDYA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Γερμανικής Σχολής 10, Μαρούσι, Αττική, ΤΚ  151-23, τηλ.  210-6100570, 571,572. Το σημείο επικοινωνίας του Συμμετέχοντα για όλα τα αιτήματα, όπως και για οποιοδήποτε ερώτημα, αντίρρηση ή άλλο θέμα σχετίζεται με το απόρρητο των δεδομένων είναι info@acunmedya.gr

  9. Ενημέρωση

  Η AcunMedya έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας οποτεδήποτε. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας ή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας θα σας ειδοποιούμε κατάλληλα όπου αυτό είναι εφικτό προτού οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ.

  Για το λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας.

   

 • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου