Ενόψει των έκτακτων συνθηκών και του κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, (εφεξής η Νόσος) καθώς και του κινδύνου να εκτεθώ και ο ίδιος στην Νόσο, δηλώνω ότι τελώ σε άριστη φυσική κατάσταση και εξ όσων γνωρίζω δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή/και την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.

Ο ΣΚΑΪ, η Παραγωγή της Εκπομπής και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια παραγωγής της Εκπομπής και κατά τη συμμετοχή μου σ' αυτή και δεν έχω καμία απαίτηση ή αξίωση (οικονομική ή άλλη) έναντι του ΣΚΑΪ, της Παραγωγής και/ή των συνεργατών τους εξ αυτού του λόγου, άλλως παραιτούμαι ρητά με την παρούσα από αυτές.

The Voice Of Greece Φόρμα Συμμετοχής

 • Είσαι 15 χρόνων και πάνω?
 • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους συμμετοχής προσεκτικά, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και με την επιλογή – συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό. Με την υποβολή της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή ή από καιρό σε καιρό, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας προτρέπουμε όπως τους επανεξετάζετε τακτικά, και αν δεν συμφωνείτε με τους όρους τώρα ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε την επιλογή να μην υποβάλλετε αίτηση, ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

  “The Voice of Greece” («Η Φωνή της Ελλάδας»)

  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Acun Medya A.E.» (εφεξής: «Παραγωγός»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, πρόκειται να προβεί στην τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού διαγωνισμού/talent show με τον τίτλο “The Voice of Greece” («Η Φωνή της Ελλάδας») (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα μεταδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (στο εξής ο «Σταθμός») κατά τη διάρκεια της σεζόν 2019-2020. 

  Περιγραφή του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις: τα Blind Auditions (Οντισιόν στα Τυφλά), τα Battles (Μάχες), τα Knock Outs («Νοκ Άουτ»), τα Live Shows (Ζωντανά Σόου,) τα Quarterfinals (Προημιτελικούς), τα Semifinals (Ημιτελικούς) και τα Finals (Τελικούς). Η διαδικασία της επιλογής και του αποκλεισμού των συμμετεχόντων γίνεται από τους κόουτς (coaches, advisors), δηλαδή επιλεγμένους διάσημους μουσικούς της Ελλάδας, μέχρι τα τελευταία ζωντανά σόου. Στα τελευταία ζωντανά σόου, το κοινό αποφασίζει το νικητή με ψηφοφορία μέσω αποστολής γραπτών μηνυμάτων sms.  

  Με το παρόν καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή στο αρχικό στάδιο προεπιλογής («κάστινγκ») των συμμετεχόντων. 

  Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό.  

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ:

  Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, ο συμμετέχων δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό:


  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . Σε περίπτωση που ανήλικος άνω των 16 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβληθεί η γραπτή συγκατάθεση των γονέων του ή των εχόντων την γονική μέριμνα αυτού, ενώ σε περίπτωση που θα συμμετάσχει στο στάδιο των Blind Auditions (Οντισιόν στα Τυφλά) ή άλλο στάδιο του Διαγωνισμού υποχρεούται να συνοδεύεται από τους γονείς του ή τους έχοντες την γονική του μέριμνα. Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Σταθμού και του Παραγωγού, οι συγγενείς αυτών -πρώτου και δεύτερου βαθμού- και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά την Ελληνική νομοθεσία.

  2. 2. Διάρκεια

  Η προεπιλογή θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 20/12/2018 και θα λήξει στις 20/12/2019. Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

  3. 3. Διαδικασία συμμετοχής

  Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία προεπιλογής του Διαγωνισμού θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμό και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο συμμετοχής στον Διαγωνισμό “The Voice Of Greece” και στη συνέχεια να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του αποδεχόμενος ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής. 

  4. Επιλογή συμμετεχόντων, Περιεχόμενο και Δεδομένα που Υποβάλλονται .

  Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και του περιεχομένου που υποβάλλει, κοινοποιεί ή δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Ελλιπή, ανακριβή ή αναληθή υποβληθέντα στοιχεία, και ψευδείς δηλώσεις, δίνουν το δικαίωμα τον Παραγωγό πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού να αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να παρουσιάζεται στον Παραγωγό ή σε τρίτους ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του συμμετέχοντος. 

  5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Κάθε συμμετέχων, εκχωρεί στον Παραγωγό δια του παρόντος, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, της φωνής, και γενικότερα της παρουσίας του στα πλαίσια των επιμέρους σταδίων της διεξαγωγής του Διαγωνισμού χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: την άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, εκχώρησης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και για άλλη χρήση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το σύνολο ή μέρος της φωνής, της παρουσίας, των δεδομένων, προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα και που υποβάλλεται, ανεβάζεται ή με άλλο τρόπο μοιράζεται με τον Παραγωγό, για οποιοδήποτε σκοπό σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γνωστό σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές γνωστές σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και διαφήμισης, αγοράς και προώθησης αυτών. Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρεί δια του παρόντος στον Παραγωγό το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων (συνολικά ή επιμέρους) σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του Παραγωγού καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού. 

  6. Ο Παραγωγός θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που θα γίνει αποδεκτός για να συμμετάσχει στο στάδιο της προεπιλογής ('κάστινγκ'). Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως τη μέρα και τον τόπο του κάστινγκ. Ο συμμετέχοντας θα πρέπει εμφανιστεί στο στάδιο της προεπιλογής, να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο της αίτησης που θα του δοθεί από τον Παραγωγό («Αίτηση Συμμετοχής»). Στην Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων θα αποδέχεται ρητά τους Ειδικούς Όρους συμμετοχής, ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο κάστινγκ και το Διαγωνισμό. Η διαδικασία του κάστινγκ και της προεπιλογής των Συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από τον Παραγωγό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει επιλεγεί για την επόμενη φάση. Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στο τελικό στάδιο επιλογής, πριν από τα Live Shows (ζωντανά σόου). Η απόφαση για το εάν ένας συμμετέχων πέρασε ή όχι στην επόμενη φάση εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Παραγωγού. 
   


  7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων όρων και τυχόν πρόσθετων όρων που μπορέι να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή και υπογραφή οποιωνδήποτε από τους όρους και αιτήσεις από τον Συμμετέχοντα πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.

  8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Δια του παρόντος και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του, ο συμμετέχων συναινεί στην συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Παραγωγό και παρέχει στον Παραγωγό και στο Σταθμό το δικαίωμα να συστήσουν αρχείο προσωπικών δεδομένων, στο οποίο θα περιληφθούν τα προσωπικά στοιχεία του, τα οποία έχει υποβάλλει κατά την αίτηση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «The Voice of Greece» («Η Φωνή της Ελλάδας») και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών της συγκεκριμένης παραγωγής. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε αρχείο προσωπικών δεδομένων που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και δη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Για την τήρηση του αρχείου αυτού έχει γίνει νόμιμα γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία υπεύθυνος επεξεργασίας του τηρουμένου αρχείου είναι o Παραγωγός και ο Σταθμός, σκοπός της τήρησης του αρχείου είναι η συλλογή στοιχείων των προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν ή/και συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και δεν υπάρχουν άλλοι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων αυτών πέραν του Παραγωγού και του Σταθμού. Ο συμμετέχων περαιτέρω δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για το δικαιώματα του περί πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997, και ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acunmedya.gr. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες ή δηλώσεις θα συλλεχθούν σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο, από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα του Παραγωγού και θα πρέπει να κρατηθούν σε αρχείο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε πλήρη συμμόρφωση με όλους ισχύοντες νόμους. Τα δεδομένα ή οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλει ο Συμμετέχων μέσω της Δήλωσης Συμμετοχής, ή οι φωτογραφίες που ανεβάζει αυτός στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού θα παραμείνουν και θα αρχειοθετηθούν στον ειδικά φυλασσόμενο χώρο. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα του Παραγωγού ή του Σταθμού (ως αποδέκτες) θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

  Ο Συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του, και μπορεί να ζητήσει από τον Παραγωγό να διαγράψει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσει να αποσύρει την αίτηση του ή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Παραγωγός θα διαγράψει τα δεδομένα του αιτούντα εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης του 

  9. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση ο Παραγωγός ή/και ο Σταθμός δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου ή για οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, οικονομικών αποθετικών ή μη ζημιών οποιουδήποτε είδους που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα και τον Διαγωνισμό, ενδεικτικά και μη περιοριστικά στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον συμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει ο συμμετέχοντας, τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Ο Παραγωγούς ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. 

  10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Αυτοί οι Όροι και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν και από το Διαγωνισμό- αντικείμενο του παρόντος- αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

   

 • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου